آجر “کروم – منیزیتی”

به دلیل مقاومت بسیار بالا آجر منیزیت کروم در مقابل حرارت این اجر معمولا در دیواره داخلی کوره های صنعتی به کار می رود .

آجر منیزیتی کوره

آجر منیزیتی کوره

آجر کوره

آجر کوره

  • مواد دیر گداز

اصولاً به مواد معدنی غیر فلزی اطلاق می شود که دارای نقطه ذوب بسیار بالایی می باشند.

به این علت می توانند، در برابر عوامل مخربی چون سایش، فشردگی و ضربه های حرارتی در درجه زیاد کوره ها مقاومت نشان دهند.

پس مناسب ترین گزینه برای کوره ها آجر های صنعتی کوره می باشند .

  • آجر های نسوز “کروم – منیزیت”

کرومیت ماده اولیه تولید فرآورده های نسوز است. آجرهای کرومیتی دارای استحکام فشاری پایینی هستند، بنابراین مقاومتشان در برابر شوک حرارتی کم می باشد.

معدن خاک و مواد دیرگداز آجر منیزیت

معدن خاک و مواد دیرگداز آجر منیزیت

با افزایش منیزیا، دیرگدازه های آجر به نقطه ذوب بالاتری دست می یابند. بدین وسیله انقباظ پخت کم و باعث نسوزندگی بیشتر می شود.

آجر منیزیتی دیوار داخلی کوره

آجر منیزیتی دیوار داخلی کوره

معمولاً کرومیت به همراه منیزیت برای تولید آجرهای نسوز “کروم- منیزیتی” استفاده می شود. این کار باعث انعطاف پذیری آجر شده و به شکل قابل ملاحظه ای مقاومت در برابر شوک های حرارتی و تنش های وارده را بالا می برد.

تقسیم بندی آجرهای نسوز “کروم – منیزیتی”

آجرهای نسوز “کروم – منیزیت” از لحاظ ترکیب شیمیایی یکسان می باشند. در اتصال سیلیکاتی محدودیت برای آجر های نسوز از لحاظ ترمو مکانیکی و شیمیایی ایجاد می شود. بنابراین در شرایط غیر یکسان پخت به سه گروه تقسیم می شوند.

  • آجر “منیزیت – کرومیتی” اتصال مستقیم ( Direct Bond)
  • آجر “منیزیت – کرومیتی” اتصال سیلیکاتی (Silica Bond)
  • آجر “منیزیت – کرومیتی” اسپینلی