برخی از آخرین نمونه پروژه های سنگ نما, آجر نما, آجر آنتیک, سنگ کف ساختمان, آجرنما آپارتمان, سنگ آنتیک و … در اینجا گذاشته می شود .