آجر آنتیک سفید یکی از جدید ترین مدل های آجر نما دکوراسیون منزل می باشد که طراحان و معماران این رنگ آجر آنتیک را بیشتر در دکوراسیون دیوارها استفاده میکنند.