مهر ۲, ۱۳۹۸

آجر ها ونما های آجری

آجر ها و نمای آجری آجرها و آجر نما ها از سالیان سال در ساخت و ساز و نمای ساختمان کاربرد داشته اند. آجرنما ها می […]
مهر ۳, ۱۳۹۸
آجر نسوز در طراحی داخلی

آجر نسوز در نمای ساختمان چه کاربردی دارد ؟

کاربرد آجر نسوز در نمای ساختمان  آجر نسوز به صورت بحث برانگیز یکی از با دوام ترین متریال های قابل استفاده در نمای ساختمان است .که […]
نمایندگان فروش
فارسی